Главная » Відповіді на запитання читачів 4 » Безкоштовне мед. обслуговування ІГ. Виключення з черговості, відновлення в судовому порядку. Участь в програмі соціального розвитку села