Главная » Відповіді на запитання читачів 2 » Видача дозволу на проживання на 2 роки. Відомості про дітей, які прибули з особою, визнаною біженцем